Informacja dotycząca obiadów w szkole

  • Cena jednego posiłku wynosi 3,80 zł.

  • Opłaty należy wnosić do dnia 8 każdego miesiąca. Istnieje możliwość zmiany terminu na indywidualny wniosek rodzica.    

  • Podstawą do odliczenia niewykorzystanego obiadu (np. z powodu choroby dziecka) stanowi jedynie telefoniczne poinformowanie o tym fakcie sekretariatu szkoły pod nr tel. 85 741 56 61 najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godz. 8:15.
    Brak takiej informacji będzie traktowane jako wykorzystanie obiadu.

  • Pieniądze za niewykorzystane obiady będą pomniejszały należność w miesiącu kolejnym.

  • Wszelkie druki dostępne są w sekretariacie szkoły.


 

Opłata za MARZEC wynosi: 83,60zł  

Szkoła Podstawowa Nr 46 Specjalna w Białymstoku  15-029 Białystok, ul. Słonimska 38    tel./faks 85 741 56 61 e-mail: sp46@um.bialystok.pl

                                                                      

                                                                            

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now